Мій вибір - NATO
Громадська ліга Україна - НАТО

 Громадська Ліга Україна – НАТО

 

 Громадська ліга "Україна - НАТО" заснована 26 вересня 2003 року і об’єднує  представників 72 громадських організацій України.20 жовтня 2003 року відбулась перша Всеукраїнська Асамблея громадських організацій “Україна – в НАТО: діємо разом”. Почесним делегатом Асамблеї був Генеральний секретар НАТО Дж. Робертсон. 

Ліга як об’єднання неурядових організацій, що опікуються питаннями безпеки, співробітництва України з НАТО, стоїть важлива і відповідальна місія розвивати ідеї євроатлантичної інтеграції в Україні та досягти спільно з державними структурами, іншими громадськими організаціями, освітніми, військовими структурами, спільно із засобами масової інформації та з представниками української промисловості і бізнесу глибинних базових зрушень сприйняття та розуміння суспільством європейської безпекової системи та ролі НАТО у формуванні такої міцної і стабільної системи безпеки, в якій є місце і Україні. Вступ до НАТО відповідає національним інтересам України. Повноправне членство України в НАТО дає можливість використовувати увесь політичний, економічний, технічний потенціал Альянсу та брати активну участь в його подальшому реформуванні.

 
ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ЛІГИ УКРАЇНА-НАТО
Уперше у новітній історії Європи мирним шляхом кардинально змінюється геополітична карта континенту. Це визначається приєднанням країн Центрально-Східної Європи до НАТО і ЄС, які виступають ядром сучасних єврооб’єднавчих процесів.

Громадська Ліга Україна-НАТО стверджує, що національним інтересам України відповідає саме європейський та євроатлантичний вибір, який базується на демократичних засадах верховенства права, свободи слова, ринкової економіки, поваги до прав людини. Тому критерієм успіху соціально-політичних та економічних реформ в Українській державі є їхня відповідність, сумісність і підпорядкованість цим інтеграційним процесам.

Громадська Ліга Україна-НАТО виходить із того, що євроатлантична інтеграція України є ключовим елементом повернення України в сім’ю цивілізованих народів як повноправного і рівного члена європейської спільноти, передумовою її вільного демократичного, економічного та соціального розвитку.

ПРО ГРОМАДСЬКУ ЛІГУ УКРАЇНА-НАТО
Громадське об’єднання “Громадська Ліга Україна-НАТО” є всеукраїнською спілкою громадських організацій, що поділяють євроатлантичні цінності, підтримують курс на набуття Україною повноцінного членства в НАТО та мають намір своєю діяльністю сприяти виконанню Плану дій Україна-НАТО. Ліга є добровільним об’єднанням та формою співпраці громадських організацій України.

Ліга будує свої взаємовідносини з державними органами та установами, які залучені до реалізації євроатлантичного курсу України, на партнерських засадах та принципах взаємодопомоги у досягненні спільних цілей.
Членами Ліги  можуть бути громадські організації, які є юридичними особами, поділяють мету та визнають її Cтатут.

СТАТУТНІ ОРГАНИ ЛІГИ:
1) Асамблея
2) Координаційна Рада
3) Колегія,
4) Ревізійна комісія.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАТУТУ
Засновники Ліги в преамбулі Статуту зазначили:

Ми впевнені, що незалежність та стабільність країни, свобода і добробут її громадян можуть бути досягнуті тільки шляхом розвитку демократії та ринкової економіки;     визнаючи, що майбутнє України можливо тільки як частини європейської та євроатлантичної спільноти;
 
- враховуючи внесок Організації Північноатлантичного Договору, яка протягом більше ніж 50 років стоїть на  захисті та підтримці принципів демократії, індивідуальної свободи та верховенства права, що визначають спільні цінності в євроатлантичній спільноті;
  
- впевнені, що Україна повинна внести свій внесок у справу оборони та безпеки  Європи та євроатлантичної спільноті в її політичних, економічних, військових, та соціальних аспектах, а також в аспектах, пов’язаних із захистом навколишнього середовища;
  
- підтримуючи державну політику України, яка   проголошує національну стратегію євроатлантичної інтеграції  з метою входження до НАТО; вважаючи, що цілі України приєднатися до НАТО та ЄС  можуть бути досягнуті тільки шляхом спільних зусиль уряду та громадянського суспільства, погоджуємось створити Громадську Лігу Україна – НАТО.

СПИСОК ЧЛЕНІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "ГРОМАДСЬКА ЛІГА "УКРАЇНА-НАТО"

ЗАВДАННЯ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ЛІГИ УКРАЇНА-НАТО
Метою діяльності Об’єднання є підтримка зусиль та діяльності членів об’єднання по сприянню євроатлантичній інтеграції України та набуття нею повноцінного членства в НАТО.
  
Головними завданнями Об’єднання є:
- популяризація ідей євроатлантичної інтеграції України;
- сприяння підвищенню рівня обізнаності громадськості щодо діяльності НАТО;
- сприяння діяльності неурядових організацій України, які діють в сфері співробітництва України з НАТО, обміну досвідом та інформацією між ними;
- сприяння розвитку співпраці між неурядовими організаціями, державними органами України та НАТО;
- дослідження та пошук шляхів розв’язання проблем, які постають перед Україною в сфері євроатлантичної інтеграції;
- всебічне вивчення проблем членства України в НАТО з урахуванням досвіду інших держав;
- дослідницька та організаційна допомога державним органам влади, які залучені до втілення у життя Плану дій Україна-НАТО;
-  організаційна та практична підтримка заходів, які проводяться в Україні під егідою НАТО;
- розробка та практична реалізація Громадської стратегії «Україна-НАТО»;
- сприяння підвищенню рівня обізнаності громадськості щодо діяльності НАТО та діяльності неурядових організацій України, які діють в сфері співробітництва України з НАТО, обміну досвідом та інформацією між ними;
- сприяння розвитку  співпраці між неурядовими організаціями, державними органами України та НАТО;
- дослідження та пошук шляхів вирішення проблем, які постають перед Україною в сфері євроатлантичної інтеграції;
- всебічне вивчення проблем набуття Україною членства в НАТО з урахуванням досвіду інших держав;
- сприяння зміцненню громадянського суспільства;
- сприяння консолідованому представництву та просуванню громадських інтересів України на міжнародному рівні;
- дослідницька та організаційна допомога державним органам влади, які залучені до втілення у життя Плану дій Україна-НАТО;
- організаційна та практична підтримка заходів, які проводяться в Україні під егідою НАТО.

ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ЛІГИ УКРАЇНА-НАТО
Ліга прагне акумулювати інтелектуальні, організаційні, технологічні, комунікаційні ресурси, зокрема, в інформаційній, дослідницькій та освітній сферах, сприяє розвитку громадської думки в Україні у напрямку усвідомлення євроатлантичного майбутнього українського суспільства.

З цією метою Об’єднання :
- проводить конференції, презентації, круглі столи, публічні дискусії, прес-конференції та інші публічні заходи;
- організує інформаційні кампанії, орієнтовані на підтримку ідеї євроатлантичної інтеграції України;
- координує та узгоджує проведення заходів членів  об’єднання, поширює інформацію  про заходи, що проводяться організаціями-засновниками, державними органами України, країнами-членами НАТО та країнами-кандидатами;
- здійснює поточне інформування громадськості про розвиток співробітництва між Україною і НАТО;
- організує, у взаємодії з органами державної влади, які розкривають практичну складову партнерства між Україною і НАТО, зокрема, у місця служби українських миротворців;
- проводить громадську експертизу та громадські слухання;
- розповсюджує, з використанням можливостей партнерських організацій ,інформацію про Україну в країнах євроатлантичної спільноти;
- бере участь у здійсненні освітніх програм, інформаційно-ресурсної, фінансової та технічної підтримки наукових та навчальних закладів, науковців та викладачів, слухачів і студентів, спрямованих на розвиток інфраструктури для удосконалення процесу співробітництва України з НАТО;
- сприяє виготовленню та поширенню друкованих видань ;
- сприяє створенню аудіо, відео матеріалів, інформаційних програм, що відповідають меті діяльності Об’єднання;
- бере  участь та сприяє практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм у галузі євроатлантичної інтеграції.
http://ua-nato.iatp.org.ua/about_us.html
 
ЗАХОДИ

1. Заходи, проведені організаціями-членами Громадської ліги Україна-НАТО в період квітень-грудень 2006 р.
2. Публікації здійснені представниками організацій-членів Громадської ліги Україна-НАТО  в період травень-грудень 2006р.
http://ua-nato.iatp.org.ua/zahody.html

IV АСАМБЛЕЯ ГРОМАДСЬКОЇ ЛІГИ УКРАЇНА-НАТО
12 березня 2007

Громадська ліга Україна-НАТО провела 12 березня 2007 року 4-ту Асамблею Громадської ліги „Роль суспільства в здійсненні стратегічного євроатлантичного інтеграційного курсу України” (м. Київ, Український дім). Всього до участі у Асамблеї зареєструвались 361 особа. Були присутні 56 регіональних представників громадських організацій, що репрезентують майже всі області України, АРК та Севастополь. Загалом у заході взяли участь 24 представники регіональних засобів масової інформації, акредитувались 64 журналісти центральних медіа: телебачення, радіо, інформаційних агенцій, друкованих та електронних видань, фотокореспонденти, а також 70 студентів столичних вузів.

 Були присутні співробітники 15 посольств країн-членів НАТО, зокрема Бельгії, Польщі, США, Словаччини, Великої Британії, Канади, Данії, Франції, Норвегії, Чехії, Греції, Болгарії, Португалії, Угорщини, Румунії.

У роботі форуму взяли участь представники неурядових об’єднань з Чехії, Польщі, США, Угорщини, Естонії, Литви, Норвегії, Швейцарії, які є партнерами Громадської ліги Україна-НАТО.
 
Гостями Асамблеї були представники Штаб-квартири НАТО в Брюсселі, а саме заступник помічника Генерального секретаря НАТО з питань громадської дипломатії Стефані Бабст, голова секції Оборонного співробітництва Штаб-квартири НАТО Георг Катсірдакіс та заступник голови секції Оборонного співробітництва Штаб-квартири НАТО Марцін Козєл.
 
Початок Асамблеї супроводжувався відео-конференцією зі Штаб-квартирою Альянсу в Брюсселі, під час якої до учасників звернувся Постійний представник Польщі в НАТО Посол Єжи Новак. Промовляючи до учасників Асамблеї Громадської ліги Україна-НАТО, пан Новак наголосив, що на його власну думку, в разі політичного консенсусу, Україна може вступити до НАТО у 2011-му році і що така перспектива можлива лише за умови припинення внутрішньополітичних розмежувань в країні та позитивної налаштованості українського суспільства.
 
Вступні промови виголосили голова Громадської ліги Україна-НАТО Сергій Джердж, заступник Міністра закордонних справ України Володимир Хандогій, директор Центру інформації та документації НАТО в Україні Мішель Дюре.
 
Під час трьох сесій 4-ї асамблеї Громадської ліги Україна – НАТО обговорювались наступні питання: координація інформаційної діяльності українських державних структур та неурядових організацій для сприяння євроатлантичній інтеграції нашої країни, переваги євроатлантичного курсу для економічної, оборонної, політичної та освітньої систем в Україні, регіональний вимір інформування щодо НАТО, важливість питань безпеки та євроатлантичної інтеграції як фактору об’єднання держави.
 
Свої погляди на ці питання висловили: Надзвичайний і Повноважний Посол Словацької Республіки в Україні Урбан Руснак (контактне посольство НАТО в Україні), директор Інституту євроатлантичного співробітництва Борис Тарасюк, радник Президента України Олег Рибачук, перший заступник Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України Анатолій Мураховський, голова сектору оборонного співробітництва Штаб-квартири НАТО Георг Катсірдакіс, заступник керівника апарату Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України Олександр Семіков, голова Представництва фонду ім. Конрада Аденауера в Україні Ніко Ланге.
 
На Асамблеї з доповідями виступили громадські діячі та представники державних органів, а саме: 

Ігор Тодоров – Донецький національний університет (Донецьк), Леонід Пілунський – депутат ВР Криму (Сімферополь), Сергій Кулик – Центр НОМОС ( Севастополь), Оксана Григор’єва – Молодіжний центр Атлантичної Ради України (Київ), Ілько Кучерів – Фонд “Демократичні ініціативи” (Київ), Олег Мяльниця – Апарат РНБОУ, Олексій Коломієць – президент Центру європейських та трансатлантичних студій (Київ), Олена Онац – Асоціація керівників шкіл (Київ), Мерле Мейгре – Офіс зв’язку НАТО в Україні, Марта Мацелюк – американсько-українська фундація (Вашингтон, США), Олексій Кисельов – депутат Севастопольської міської ради, Ігор Жовква – відділ євроатлантичної інтеграції Секретаріату Президента України, Ласло Тот – Шегедський Центр політики безпеки (Угорщина), Еден Коле – Центр демократичного контролю за збройними силами (Швейцарія), Лев Гнатенко – народний депутат України, Вадим Гречанінов – Атлантична Рада України, Тетяна Ісаєва – редактор журналу "Я" (Харків), Юрій Теміров – Донецький інститут соціальних досліджень і політичного аналізу (Донецьк), Олег Кокошинський – заступник голови Громадської ліги Україна-НАТО (Київ), Владислав Яснюк – Департамент НАТО Міністерства закордонних справ України, Ян Нейце – Атлантична рада Сполучених Штатів (США), Олександр Сушко – Центр миру конверсії та зовнішньої політики України (Київ), Юрій Гребенчук – ЦСЕД „Діаматік” (Київ), Олег Фомушкін – ГО „Кримська правиця” ( Сімферополь), Іван Варченко – радник голови Харківської облдержадміністрації, Юрій Романюк – заступник голови Ів-Франківської обласної ради, голова ВГО „Україна в НАТО” (Івано-Франківськ), Джеір Флікке – Норвезький інститут міжнародних зв’язків (Норвегія), Ольга Гресько – доцент Інституту журналістики (Київ), Іван Шульга – об'єднання „Євроатлантичний вибір” (Севастополь), Володимир Бойко – Центр перепідготовки держслужбовців (Чернігів), Олександр Малицький – ГО „Зелений рух” (Миколаїв), Оксана Пилявець – Український студентський євроатлантичний форум (Київ), Володимир Коряк –Національна академія оборони України.

На Асамблеї з презентацією виступили школярі - переможці міжнародного конкурсу „Безпечна Україна. Безпечна Європа. Безпечний світ.”, які повернулись з поїздки до Штаб-квартири НАТО в Брюсселі.
 
Відбулася презентація Концепції функціонування Мережі партнерства Україна-НАТО для експертного розвитку громадянського суспільства та підтримки реформ оборонного і безпекового секторів. Доповідачі відмічали важливість посилення активності організацій-членів Громадської ліги Україна-НАТО саме щодо сприяння поінформованості громадськості щодо реформування безпекового сектору держави. 4-ю Асамблеєю Громадської ліги Україна-НАТО була схвалена Концепція функціонування Мережі партнерства Україна-НАТО. Також організації-члени Громадської ліги Україна-НАТО визначились із напрямками роботи Мережі партнерства Україна-НАТО на 2007 рік та закликали неурядові організації країн-членів НАТО долучитись до співпраці з українськими партнерами в рамках Мережі партнерства.
 
На Асамблеї до складу Громадської ліги Україна-НАТО прийнято 13 нових громадських організацій:
ЦСЕД „Діаматик” (Київ), Гребенчук Юрій Леонідович
ГО „Євровибір-Соціум” (Полтава), Міхейкін Олексій
ГО „Зелений рух” (Миколаїв), Малицький Олександр
„Благодійний фонд „Надія” (Біла Церква), Мамалига Олександр
МГО „Словацький клуб” (Рівне), Орос Олексій Юрійович
ГО „Кримська Правиця” (Сімферполь), Фомушкін Олег
ГО „Не словом, а ділом” (Сєвєродонецьк), Шамрай Іван Петрович
ДЕГО „Флора” (Кіровоград), Шестакова Людмила
„Український студентський євроатлантичний форум” (Київ), Кузьменок Жанна
ГО „Євроцентр” (Житомир), Кордон Богдан
Центр „Українознавство” товариства „Знання” України (Київ), Мартинюк Анатолій Григорович
„Ліга студентів-міжнародників „Дипкорпус” (Маріуполь), Світличний Василь, Янченко Антон
Всеукраїнське об’єднання ветеранів (Київ), Гуменюк Володимир
 
За підсумками обміну думками з питань порядку денного було прийнято 2 заяви Громадської ліги Україна – НАТО: про приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО та щодо референдуму про вступ до НАТО.
ЗАЯВА
Громадської ліги Україна - НАТО про приєднання
до Плану дій щодо членства в НАТО

Організація Північноатлантичного Договору, найбільш ефективна у світовій історії організація колективної безпеки, 4 квітня відзначатиме свою 58 річницю. Одними з найбільш принципових та ключових для успіху трансформаційних процесів в Організації є питання вироблення та ухвалення нової Стратегічної Концепції та політика розширення, що уособлюють перехід від підтримки політичного порядку до реалізації функцій оборонної та безпекової стабілізації.

Україна,  наближаючись до відзначення 10-річчя Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного Договору, яка була підписана 9 липня 1997 року в Мадриді, не має скоординованих та прогнозованих дій щодо оборонної та безпекової політики, що поступово виштовхує Україну в стан „стратегічної порожнечі”, який відверто несе загрози національній безпеці держави.

Сьогодні членство України в НАТО — це посилення безпеки для нашої країни.

На тлі ключових викликів сучасності Україні необхідно брати участь в пошуку стратегічного консенсусу серед євроатлантичних партнерів, розпочати масштабні консультації відносно глобальної політичної та оперативної узгодженості, розподілу ролей та відповідальності в трансатлантичному просторі.

Очевидно, що внутрішні виклики для безпеки України більш значні та видимі, ніж зовнішні. Саме тому членство в Альянсі є надзвичайно важливим. Адже співпраця з НАТО та членство в Організації, орієнтуючись на європейські цінності, дає країні своєрідний імпульс розвитку політичної системи, формування справжньої ринкової економіки, розвитку демократії та захисту прав людини, соціальних гарантій, досягнення європейської політичної культури та рівня і стандартів життя.

Громадська ліга Україна – НАТО,
     
 - усвідомлюючи стратегічні ризики, які несе нинішня українська політика по відношенню як до громадян України, так і до євроатлантичних партнерів,
     
 - зазначаючи необхідність враховувати сучасні та можливі виклики з боку міжнародного тероризму, принципову загрозу розповсюдження зброї масового знищення, провокування нестабільності, екологічні проблеми, 

-  закликає до активізації взаємодії України з Організацією Північно-Атлантичного Договору в рамках взятих зобов’язань та приєднання України до Плану дій щодо набуття членства в НАТО під час візиту Північноатлантичної ради НАТО в Україну в липні нинішнього року.

ЗАЯВА
Громадської ліги Україна - НАТО щодо
референдуму про вступ до НАТО

Громадська ліга Україна-НАТО заявляє про недоцільність проведення референдуму щодо вступу до НАТО, оскільки це суперечить чинному законодавству, зокрема не відповідає Закону „Про основи національної безпеки” та загрожує реалізації національних інтересів України.
      
Питання оголошення всеукраїнського референдуму повинні визначатись Конституцією, проте  Конституційний суд не виніс ухвали щодо легітимності змін до Конституції. За умов політичної кризи проведення референдуму щодо членства в НАТО не сприятиме розв’язанню цієї кризи. Референдум ініціюється певними політичними силами як в самій  державі, так і за її межами, задля реалізації відомих імперських інтересів,  посилаючись на стереотипні уявлення про НАТО, які є наслідком не лише виключно радянської пропаганди, а і політичних спекуляцій та свідомої дезорієнтації населення під час останніх виборчих компаній. Таким чином заяви про референдум щодо НАТО є політичними спекуляціями.
      
Оскільки згідно з Універсалом національної єдності, референдум щодо вступу до НАТО проводитиметься „після виконання Україною усіх необхідних для цього процедур”, влада має ініціювати приєднання до Плану дій щодо членства. Референдум не може проводитись і тому, що залучати до вирішення стратегічних питань непоінформованих громадян є безвідповідальним.
      
З десяти нових країн-членів НАТО лише в двох проводився референдум щодо членства в Організації Північноатлантичного Договору. Як свідчить досвід цих країн, такий референдум проводився виключно після отримання ними запрошення до членства. Проведення будь-якого референдуму до отримання такого запрошення, є, як-мінімум, передчасним, а фактично алогічним та зухвалим кроком.
      
Через відсутність патріотизму та усвідомлення захисту своїх національних інтересів, влада країни уникає своєї відповідальності за національну безпеку держави і перекладає тягар вирішення надзвичайно складних питань безпеки на громадян.  
      
За умов домінування в українському інформаційному просторі медіа з чітко визначеною антиукраїнською позицією, громадянам не просто зробити вибір щодо питання, яке має такий великий ступінь складних переплетінь та підтекстів.
      
Українська громада має нарешті усвідомити, що без набуття членства в НАТО, як найбільш ефективної безпекової системи, саме існування Української держави буде постійно залишатися під загрозою.


План заходів організацій – членів
Громадської ліги Україна – НАТО

 Жовтень, 2007 року

 

3 жовтня 2007 рокукруглий стіл „Роль суспільства у здійсненні євроатлантичного інтеграційного курсу України”.
Місце: Луганська обл., м. Краснодон
Організатор: Громадська ліга Україна-НАТО

ua-nato@ukr.net

4-5 жовтня 2007 рокузасідання робочої групи Україна-НАТО з питань воєнної реформи та професійної підготовки цивільного персоналу структур оборони та безпеки України
Місце: Бельгія, м. Брюссель, Штаб-квартира НАТО
Організатор: Місія України в НАТО

ua-nato@ukr.net

9 жовтня 2007 рокукруглий стіл „Роль суспільства в здійсненні євроатлантичного інтеграційного курсу України”.
Місце: Херсонська обл., м. Генічеськ
Організатор: Громадська ліга Україна-НАТО

ua-nato@ukr.net

11 жовтня 2007 рокузасідання МРГ з питань реформування сектора безпеки та цивільного контролю.
Місце: м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 8 (Апарат РНБОУ).
Організатор: Апарат РНБОУ.

11 жовтня 2007 року – початок міжнародного конкурсу для учнів середньоосвітніх шкіл щодо обізнаності з питань міжнародної безпеки та співробітництва України з ЄС та НАТО: ”Безпечна Україна. Безпечна Європа. Безпечний світ.
Місце: 14.00 год. у Великій вітальні Київському будинку вчителя (вул. Володимирська 57)
Організатор: Атлантична Рада України, Асоціація керівників шкіл України, Громадська ліга Україна-НАТО

acu2003@ukr.net
Olena_Onatc@inet.ua

15 жовтня 2007 року – круглий стіл „Європейська та євроатлантична інтеграція: шлях до демократії” .
Місце: готель „Русь” (вул. Шпитальна, 4)
Організатор: Інститут Євро-Атлантичного співробітництва

office@ieac.org.ua

16 жовтня 2007 року  – студентські та молодіжні дебати “Відносини Україна — НАТО”
Місце: м. Суми, Українська академія банківської справи Національного банку України
Організатор: ВГО „Демократична дія”

demaction@ukr.net

17-19 жовтня 2007 року – Academy of NATOМісце: м. Луганськ, Луганський національний педагогічний університет ім. Т. Шевченка
Організатор: Луганський національний педагогічний університет
ім. Т. Шевченка
bader2007@rambler.ru, verbovsky-v@yandex.ru
 

18 жовтня 2007 року – інформаційний круглий стіл „Процес трансформації НАТО та можливості для України” в рамках діяльності Мережі партнерства Україна-НАТО з питань інформування сектора безпеки.
Місце: м. Луганськ, Луганський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені героїв Молодої гвардії
Організатор: Громадська ліга Україна-НАТО

ua-nato@ukr.net

20 жовтня 2007 року – інформаційний семінар „Україна-НАТО”
Місце: Київ, військовий ліцей ім. І.Богуна.
Організатор: Всеукраїнське об’єднання ветеранів, Соборне Козацтво України „Січ”, Громадська ліга Україна-НАТО

ua-nato@ukr.net

23-25 жовтня 2007 року – проведення студентських дебатів
Місце: Київ,  Київський гуманітарний інститут
Організатор: Український Студентський Євроатлантичний Форум
useaf@ukr.net

26-28 жовтня 2007 року - "Жіноча школа НАТО - школа відповідальної жінки"
Місце: Харківська обл., смт. Печеніги, база "Елат"
Організатор: Центр прав людини „Древо життя”
life_tree@vil.com.ua

29 жовтня 2007 року - інформаційний круглий стіл „Процес трансформації НАТО та можливості для України” в рамках діяльності Мережі партнерства Україна-НАТО з питань інформування сектору безпеки.
Місце: Чернігів, Військово-музичний центр Сухопутних військ ЗСУ.
Організатор: Громадська ліга Україна-НАТО

ua-nato@ukr.net

30 жовтня 2007 рокустудентські та молодіжні дебати “Відносини Україна — НАТО”
Місце: м. Миколаїв, Миколаївський державний гуманітарний університет ім. Петра Могили
Організатор: ВГО „Демократична дія”

demaction@ukr.net

 Дати проведення заходів в жовтні 2007 можуть змінюватись

 

 
 


 

 


 


© Інститут Трансформації Суспільства 2007 - 2021.
При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на сайт "Інституту Трансформації Суспільства" є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Контактні телефони: (044)235-98-28      (044)235-98-27