Мій вибір - NATO
Місія України при НАТО

 

Місія України при НАТО
 
 
ГЛАВА МІСІЇ, ПОСОЛ
Морозов Костянтин Петрович
ЗАСТУПНИК ГЛАВИ МІСІЇ
Оснач Михайло Васильович
 
Адреса:
VA Building, NATO HQ,
Bd. Leopold III,1110 Brussels
Belgium
Телефон:
(8 10 322) 707 27 24
Факс:
(8 10 322) 707 27 28
E-mail:
pm_nato@mfa.gov.ua
natomission@ukraine.be
Сайт Місії України при НАТО 
http://www.mfa.gov.ua/missionnato 

ПОЛОЖЕННЯ
про Місію України при НАТО

1. Це Положення визначає статус, завдання, функції та організаційну структуру Місії України при Організації Північноатлантичного Договору.

Місія України при Організації Північноатлантичного Договору (далі - Місія) є закордонною дипломатичною установою України - представництвом України при міжнародній організації, заснованим з метою забезпечення постійного співробітництва України з Організацією Північноатлантичного Договору (далі - НАТО) та участі в Раді Євроатлантичного Партнерства (далі - РЄАП).

2. Місія у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, міжнародними договорами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Міністерства закордонних справ України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Місії є:

1) забезпечення реалізації державної політики України щодо співробітництва з НАТО;

2) представництво України при НАТО, її органах та підтримання з цією Організацією офіційних відносин;

3) забезпечення постійних контактів з політичними і військовими структурами НАТО, представництво України в РЄАП та її органах;

4) участь у роботі органів РЄАП, Програми НАТО "Партнерство заради миру", Комісії Україна - НАТО та інших спільних органів.

4. Місія відповідно до покладених на неї завдань:

1) сприяє контактам органів державної влади України з відповідними органами РЄАП і структурами Міжнародного секретаріату НАТО та Міжнародного військового штабу;

2) спрямовує діяльність делегацій та представників України, які беруть участь у роботі органів НАТО, та надає їм відповідну допомогу;

3) підтримує зв'язок з військовим командуванням НАТО і сприяє координації зусиль у спільних операціях, що здійснюються під командуванням НАТО;

4) підтримує контакти з місіями держав - членів і держав - партнерів при НАТО;

5) інформує Президента України, Верховну Раду України та Кабінет Міністрів України про важливі аспекти діяльності НАТО, процеси та події, що відбуваються в цій Організації;

6) поширює в НАТО інформацію про прийняті в Україні важливі рішення з питань зовнішньої політики, безпеки і оборони;

7) подає Міністерству закордонних справ України пропозиції щодо вдосконалення співробітництва між органами державної влади
України та НАТО.

Місія відповідно до рішень Президента України може виконувати інші функції з метою забезпечення реалізації державної політики України щодо співробітництва з НАТО.

5. Місію очолює Глава, якого призначає та звільняє з посади Президент України за поданням Міністра закордонних справ України.

Глава Місії є за посадою Постійним представником України при міжнародній організації.

Датою акредитації Глави Місії є дата вручення ним вірчої грамоти Генеральному секретареві НАТО.

Глава Місії є представником України в РЄАП та у контактах з НАТО. Глава Місії:

1) здійснює безпосереднє керівництво Місією, координацію і контроль за діяльністю її підрозділів, спрямовує діяльність делегацій та представників України, які беруть участь у роботі органів НАТО або РЄАП;

2) організовує роботу Місії відповідно до щорічних планів, які затверджує Міністр закордонних справ України;

3) бере участь у роботі РЄАП та Комісії Україна - НАТО;

4) підтримує контакти з Генеральним секретарем НАТО, його заступником та помічниками, керівниками структурних підрозділів, главами місій держав - членів і держав - партнерів при НАТО;

5) керує діяльністю Місії, пов'язаною із співробітництвом з Політичним директоратом і Політичним комітетом НАТО, Департаментом публічної дипломатії, іншими структурними підрозділами НАТО;

6) виконує інші функції відповідно до законодавства України та цього Положення.

Для виконання своїх функцій Глава Місії видає накази і розпорядження, що є обов'язковими до виконання всіма працівниками Місії.

6. Глава Місії має заступників з політичних та оборонних питань, які за посадами є радниками-посланниками.

У разі відсутності Глави Місії його обов'язки виконує один із заступників Глави Місії. Рішення про тимчасове покладення виконання обов'язків Глави Місії на одного із його заступників приймає Міністр закордонних справ України за поданням Глави Місії.

7. Штатний розпис Місії затверджує Міністр закордонних справ України.

У складі Місії можуть утворюватися політична, оборонна секції, військове представництво та інші підрозділи.

8. Політична секція забезпечує реалізацію державної політики України щодо співробітництва з НАТО та РЄАП у політичній сфері.

Визначення завдань, що покладаються на політичну секцію, затвердження основних напрямів її діяльності, призначення на посади працівників та відрядження їх до складу Місії здійснює Міністр закордонних справ України.

На посади до політичної секції призначаються працівники Міністерства закордонних справ України.

Функціональні обов'язки працівників політичної секції затверджує Глава Місії.

9. Оборонна секція забезпечує реалізацію державної політики України щодо співробітництва з НАТО та РЄАП у сфері оборони.

Визначення завдань, що покладаються на оборонну секцію, затвердження основних напрямів її діяльності здійснює Міністр оборони України за погодженням з Міністром закордонних справ України.

Працівників оборонної секції призначає на посади Міністр оборони України. Ці працівники відряджаються до складу Місії Міністром закордонних справ України за поданням Міністра оборони України.

На посади до оборонної секції можуть призначатися працівники Міністерства оборони України, а також Міністерства закордонних справ України, до компетенції яких віднесено питання, пов'язані із забезпеченням реалізації державної політики України у сфері оборони.

Функціональні обов'язки працівників оборонної секції затверджує Глава Місії з урахуванням завдань, покладених на них відповідно Міністром оборони України або Міністром закордонних справ України.

10. Військове представництво забезпечує реалізацію державної політики України щодо військового співробітництва з НАТО, РЄАП та Військовим комітетом Україна - НАТО.

Визначення завдань, що покладаються на військове представництво, затвердження основних напрямів його діяльності здійснює начальник Генерального штабу Збройних Сил України за погодженням з Міністром закордонних справ України.

Військове представництво очолює Військовий представник, який за посадою є радником-посланником.

Військового представника та інших працівників військового представництва призначає на посади Міністр оборони України. Ці працівники відряджаються до складу Місії Міністром закордонних справ України за поданням Міністра оборони України.

На посади до військового представництва призначаютьсяпрацівники Генерального штабу Збройних Сил України.

Функціональні обов'язки працівників військового представництва затверджує Глава Місії з урахуванням завдань, покладених на них начальником Генерального штабу Збройних Сил України.

11. До Місії для виконання службових обов'язків можуть бути тимчасово відряджені працівники органів державної влади України,  не зазначених у пунктах 8-10 цього Положення. Рішення про таке відрядження приймає керівник відповідного органу державної влади України за попереднім погодженням з Міністром закордонних справ України. До Місії такі працівники відряджаються Міністром закордонних справ України за поданням керівника відповідного органу державної влади України. Ці працівники підпорядковуються Главі Місії.

Функціональні обов'язки тимчасово відряджених до Місії працівників таких органів затверджує Глава Місії з урахуванням завдань, покладених на них керівником відповідного органу державної влади України.

12. Фінансове та організаційне забезпечення Місії здійснює Міністерство закордонних справ України.

Затверджено
Указом Президента України
від 19 квітня 2006 року N 319/2006

Лютий 2006 р.
К.П.Морозов,
Глава Місії України при НАТО, Надзвичайний і Повноважний Посол України
Політологічне обґрунтування євроатлантичного вибору України 
http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua/publication/content/5284.htm 


 


© Інститут Трансформації Суспільства 2007 - 2020.
При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на сайт "Інституту Трансформації Суспільства" є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Контактні телефони: (044)235-98-28      (044)235-98-27