Мій вибір - NATO
Національний центр євроатлантичної інтеграції

Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України

1. Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України (далі - Національний центр) є дорадчим органом при Президентові України.

2. Національний центр у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Національного центру є підготовка висновків і рекомендацій щодо:

- здійснення стратегічного планування та проведення єдиної державної політики у сфері інтеграції України до НАТО;

- розроблення системного підходу до поглиблення співпраці України з НАТО в політичній, оборонній, економічній, правовій, інформаційній, науковій та інших сферах і підготовки проектів програмних документів стосовно дальшої інтеграції України до НАТО;

- дальшого вдосконалення національної системи координації співробітництва України з НАТО та підвищення ефективності контролю заходів державних органів, здійснюваних ними у сфері євроатлантичної інтеграції;

- вдосконалення нормативно-правового регулювання євроатлантичних процесів.

4. Національний центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) аналізує ефективність впровадження державної політики у відносинах з НАТО та вносить пропозиції щодо основних напрямів її реалізації;

2) опрацьовує пропозиції щодо координації заходів, здійснюваних державними органами у сфері євроатлантичної інтеграції;

3) здійснює експертизу проектів рішень державних органів у сфері євроатлантичної інтеграції;

4) забезпечує моніторинг заходів, здійснюваних державними органами щодо створення необхідних умов для входження України в НАТО, готує підсумкові та звітні матеріали щодо стану виконання щорічних цільових планів Україна - НАТО в рамках Плану дій Україна - НАТО;

5) аналізує ефективність використання бюджетних асигнувань та міжнародної фінансової допомоги, що спрямовуються на розвиток співробітництва з євроатлантичними структурами;

6) аналізує виконання відповідних законодавчих актів та міжнародних зобов'язань у сфері євроатлантичної інтеграції;

7) систематично інформує громадськість про свою діяльність, стан та перспективи співробітництва України з НАТО;

8) бере в установленому порядку участь у тематичних експертних консультаціях Україна - НАТО високого рівня в рамках Інтенсифікованого діалогу щодо прагнень України стосовно членства і відповідних реформ, у засіданнях Політичного і Політико-військового керівного комітетів НАТО з Україною;

9) здійснює інші функції.

5. Національний центр для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

- одержувати від органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій необхідну інформацію, документи і матеріали;

- користуватися інформаційними базами даних, автоматизованими інформаційними системами;

- скликати наради, організовувати конференції і семінари, створювати в разі потреби відповідні робочі групи;

- залучати фахівців відповідних установ, учених для розгляду питань, що належать до його компетенції.

6. Національний центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними структурними підрозділами Секретаріату Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади.

7. Національний центр очолює голова, якого призначає та увільняє від виконання обов'язків Президент України.

До складу Національного центру входять посадові особи Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Міністерства економіки України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України,  Міністерства промислової політики України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Державного комітету телебачення та радіомовлення України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, а також за згодою народні депутати України - члени комітетів Верховної Ради України у закордонних справах, з питань національної безпеки і оборони та інші особи. 

Персональний склад Національного центру затверджує Президент України за поданням голови Національного центру.

8. Формою роботи Національного центру є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Національного центру є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини його складу.

9. За результатами розгляду питань Національний центр ухвалює рішення, які мають рекомендаційний характер.

Рішення Національного центру вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість його членів, присутніх на засіданні.

Рішення Національного центру оформлюється протоколом.

10. Загальне керівництво діяльністю Національного центру здійснює його голова.

11. Для інформаційного, експертного та іншого забезпечення діяльності Національного центру утворюється апарат, який підпорядковується голові Національного центру.

Гранична чисельність працівників апарату Національного центру визначається Президентом України.

Структура та штатна чисельність працівників апарату Національного центру затверджується його головою.

Працівників апарату Національного центру призначає на посади та припиняє їх повноваження на цих посадах Глава Секретаріату Президента України.

12. Посадові особи апарату Національного центру є державними службовцями.

13. Матеріально-технічне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Національного центру здійснюється Державним управлінням справами.

14. Національний центр використовує в роботі бланк установленого зразка.

Правові засади діяльності Нацiонального центру
 
1. Указ Президента України "Про Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України"
28 лютого 2006 року N 157/2006 (http://www.nceai.gov.ua/109.412.0.0.1.0.phtml)
 
2. Указ Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 листопада 2005 року "Про невідкладні заходи щодо дальшого розвитку відносин України з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО)" 27 грудня 2005 року  N 1861/2005
(http://www.nceai.gov.ua/109.413.0.0.1.0.phtml )

Керівництво 

Горбулін Володимир Павлович,
Голова Нацiонального центру з питань євроатлантичної iнтеграцiї України.

Народився 17 січня 1939 року в місті Запоріжжя, українець. Закінчив фізико-технічний факультет Дніпропетровського університету (1962), інженер-механік за спеціальністю "Літаючі апарати". Доктор технічних наук (1994), професор (1995), академік Національної Академії наук України (1997).

В 1962 - 1977 роках працював в КБ "Південне" (м. Дніпропетровськ), безпосередній учасник розробки стратегічних ракетних систем і космічних апаратів серії "Космос".

В 1977 - 1990 роках працював в апараті ЦК Компартії України, з 1980р. - завідуючий сектором ракетно-технічної та авіаційної техніки. Брав участь в організації і координації робіт з усіх програм створення ракетно-космічної та авіаційної техніки в Україні. 

З 1990р. - завідуючий підвідділом оборонного комплексу, зв'язку та машинобудування Кабінету Міністрів України. З 1992р. - Генеральний директор Національного космічного агентства України. Керівник розробки і безпосередній учасник створення та втілення першої Національної космічної програми України (1992-1994рр.). Член Міжнародної академії астронавтики. 

З серпня 1994р. - Секретар ради національної безпеки при Президенті України, з жовтня 1994р. - Секретар Ради національної безпеки при Президенті України - Радник Президента України з питань національної безпеки. З серпня 1996р. по листопад 1999р. - Секретар Ради національної безпеки і оборони України. Один із авторів Концепції національної безпеки і оборони України, Державної програми будівництва і розвитку Збройних сил України та інших провідних документів стратегії будівництва та розвитку держави. З листопада 1999р. - радник Президента України. 

З липня 2000р. по грудень 2002р. - Голова Державної комісії з питань оборонно-промислового комплексу України. Керівник і учасник розробки Державної програми розвитку озброєння та військової техніки та Концепції структурної перебудови оборонно-промислового комплексу України. З грудня 2002р. помічник Президента України з питань національної безпеки. 

Створив відповідно Указу Президента (січень 2003р.) Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України, роботу якого очолює на громадських засадах. 

З березня 2003р. по січень 2005р. - заступник Голови Державної комісії з питань реформування та розвитку Збройних Сил України, безпосередній учасник розробки Стратегічного оборонного бюлетеня України на період до 2015р., Воєнної доктрини України (червень 2004р.) та Закону "Про основи національної безпеки України" (червень 2003р.). 

З грудня 2003р. - організатор та директор на громадських засадах Інституту проблем національної безпеки України. 

З березня 2000р. - радник Президента України. 

Член Президії Комітету з Державних премій України в галузі науки та техніки (з листопада 2000р.). 

До листопада 1999р. очолював Державну міжвідомчу комісію з питань співробітництва з НАТО, був співголовою Консультаційного комітету при Президентах України та Польщі, співголовою секретаріату Комісії Кучма - Гор; у 2000 - 2001 роках очолював Міжвідомчу комісію з питань врегулювання політичного конфлікту в придністровському регіоні республіки Молдова; з листопада 2000р. до грудня 2002р. був заступником голови Урядового комітету з питань оборони, оборонно-промислового комплексу та правоохоронної діяльності. 

Був першим Головним редактором науково-практичного журналу "Стратегічна панорама". 
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2002р.), лауреат Державної премії СРСР в галузі науки і техніки (1990р.), лауреат премії НАН України ім. М.К. Янгеля (1988р.). Нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора (1976р., 1982р.), Орденом князя Ярослава Мудрого, V ступеня (04.1997р.) та IV ступеня (01.2004р.), медалями. Має нагороди іноземних держав. Заслужений машинобудівник України (1994р.). Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (01.2004р.). 

Наукові дослідження стосуються проблем системного аналізу та теорії проектування складних технічних систем та забезпечення національної безпеки держави в архітектурі колективної безпеки та оборони. Зробив значний внесок у визначення науково-методологічних засад системи національної безпеки України та у створення правових основ розбудови її оборонної складової.


Адреса Центру 
Україна, 01015, м. Київ, вул. Цитадельна, 7-А 
http://www.nceai.gov.ua/stuff.phtml

 

 


© Інститут Трансформації Суспільства 2007 - 2021.
При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на сайт "Інституту Трансформації Суспільства" є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Контактні телефони: (044)235-98-28      (044)235-98-27